Článek o tom, jak vybrat jméno pro miminko - nový článek na blogu BUDE NÁS VÍC

Výběr jména

„Proč nemáš jiné jméno? Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. A tak i Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný než s tímto jménem. Romeo, svleč to jméno! A za ně, které není částí tebe, si vezmi mne!“  

William Shakespeare – Romeo a Julie

Očekáváte přírůstek do rodiny a těšíte se, až pro něj budete vybírat jméno. Radostný okamžik, kdy se nadšeně dohadujete s partnerem a objevujete i neznámá jména, je tady. Ačkoliv se může zdát výběr jako snadná záležitost, můžeme se na něm zadrhnout a neshodnout se. Je velmi důležité si uvědomit, že výběr jména ovlivňuje člověka více, než si připouštíme.

Pro budoucí rodiče může být důležitá rodinná tradice, neobvyklost, význam jména nebo dokonce i znamení, v jakém se miminko narodí. S výběrem jmen vám pomůže kalendář nebo různé webové stránky, které filtrují chlapecká a dívčí jména. I když jména dětem vybírají rodiče, je důležité vzít v potaz i názor prarodičů či příbuzných a nezapomenout na pravidla daná zákonem. Tím se můžete vyhnout neshodám a vyhnete se tomu, že se jméno nebude blízkému okolí líbit.

Čím se při výběru jména řídit?

Křestní jméno by mělo ladit s příjmením. Neobvyklá jména, navíc v kombinaci s nevhodným příjmením, mohou být v budoucnu příčinou údivu, nepochopení nebo dokonce posměchu okolí. Snaha o přílišnou originalitu se nevyplácí. Jak tedy docílit toho, aby křestní jméno s příjmením vytvořilo ladící celek?

Pokuste se držet těchto zásad:

 • Připravte si co nejobsáhlejší seznam jmen
 • Probírejte s partnerem jméno po jménu a vytvářejte užší výběr
 • Každé jméno si napište současně s příjmením, ať víte, jak bude vypadat a znít
 • Ponechte si na výběr dostatek času, ať jsou všichni zúčastnění spokojení
 • Nekombinujte dlouhé křestní jméno s dlouhým příjmením, ale ani krátké jméno s krátkým příjmením. Příliš dlouhá jména znemožňují dítěti se bez potíží představit. U těch krátkých zase nemusí být dítěti dobře rozumět a neznějí moc libozvučně
 • Jméno a příjmení by si by neměly být podobné a neměly by se rýmovat (Aleš Valeš, Jan Háj, Petr Petr)
 • Nevhodné jsou také podobné slovní útvary (Jindřich Jindra)
 • Pro výslovnost je důležité, aby se neshodovala první hláska příjmení s poslední s poslední hláskou křestního jména (např. Adam Malý, Tomáš Šťastný)
 • Nejste si výběrem jisti? Zkuste si kombinaci křestního jména a příjmení vyslovit několikrát za sebou, případně požádejte někoho jiného o poslech a posouzení.
 • Pokud uvažujete o jménech cizího původu a máte české příjmení, myslete na to, jak bude taková kombinace působit (Mercedes Rohlíčková, Leonardo Nováček, atd.). V takovém případě jsou česká křestní jména vhodnější.
 • I pro rodiče, z nichž má otec cizokrajné příjmení platí soubor pravidel jako u českého příjmení, tedy libozvučná kombinace jména a příjmení. U jména, které bude mít cizokrajné příjmení je nutné soustředit se na to, aby neobsahovalo typicky české „č, š, ř, ž“ (Laura, Mariana, Beata, Sofie, Klaudie, Leo, Marian, Adam).

Jak mu budeme říkat doma?

Je velmi důležité se také zamyslet nad tím, jak budete svému dítěti říkat vy sami, v domácím prostředí. Základní tvar jména bude na všech dokladech vašeho dítěte, na smlouvách, které později podepíše a bude ho tak pravděpodobně oslovovat i učitel ve škole. Jako rodiče, ale základní tvar jména doma použijete jen zcela výjimečně. Je dobré se zamyslet nad tím, zda má jméno také zdrobnělou variantu, která se vám líbí (Kateřina – Katka, Káťa, Kačka, Kačenka, Katuška…).

Oblíbené nebo originální jméno?

Česká a tradiční jména jsou velmi oblíbená, a to přináší úskalí v podobě velkého množství dětí, které tato jména nosí. Je dobré podívat se na statistiky nejfrekventovanějších jmen. Podle toho si už můžete domyslet, že např. jméno Terezka, které se vám tolik líbí, znamená, že jich později ve škole může být i několik v jedné třídě. V takovém případě se nevyplácí jít s davem a nad výběrem jména se důkladně zamyslet. Opačný problém může znamenat výběr neobvyklého jména, které zejména děti mohou vnímat jako divné. Jméno by nemělo mít možnost pejorativního zpracování a obzvlášť děti jsou v takových případech dost vynalézaví.

Antipatie hraje také roli

Každý máme nějaká jména spojená s obličeji, ke kterým nemáme kladný vztah. Stačí, abychom v životě potkali nesympatickou Barboru nebo Kryštofa a už takové jméno svému dítěti nedáme. Ovlivňují nás i takové faktory jakými jsou sociální postavení, náboženství, profese, vzdělání, známé osobnosti, rodinné zvyklosti a dobová společenská obliba jmen. Mnoho rodičů se také snaží oživit dávno neužívaná jména.

Nomen omen

Doslovný překlad z latiny zní: jméno á la znamení. Toto latinské rčení se používá v případě, pokud jméno osoby nebo název místa vyjadřuje charakteristickou vlastnost svého nositele. Podle psychologů je na něm víc pravdy, než byste tušili. Jména ovlivňují způsob, jak žijeme své životy zřejmě víc, než si myslíme. Příkladů rozhodně není málo. U nás jsou to např. tyto známé osobnosti: bývalý šéf botanické zahrady Václav Větvička, náčelník horské služby Rudolf Chlad, televizní rosnička Karla Mráčková, ornitolog Petr Orel, obezitolog Štěpán Svačina nebo kutil Přemek Podlaha. V zahraničí to jsou např.: nejrychlejší muž světa Usain Bolt (bolt znamená anglicky mj. i blesk), básník William Wordsworth (muž hodný slov nebo bývalý mluvčí bílého domu L. M. Speakes.

Výběr jména je někdy velký oříšek, ale nezoufejte. Je stále dost krásných jmen, které se k vašemu příjemní budou hodit. Rozumní lidé se shodnou na podstatných věcech snadno a výběr jména do podstatných věcí rozhodně patří. Je důležité si uvědomit, že jméno nosíme po celý život a ve výjimkách si ho nositelé v dospělosti změní, protože se s ním celé dětství a dospívání trápili. Na to je potřeba brát zřetel. Vybírejte pečlivě a nepřeberte. Pokud se neshodnete ani do poslední chvíle, není třeba zmatkovat. Na výběr máte čas až jeden měsíc po porodu. Vybrané jméno poté jen nahlásíte na matrice. Pokud byste to do té doby nestihli, bylo by jméno vašemu miminku přiděleno soudně.

Existují i zákonná pravidla pro výběr jména. Dítě se nesmí jmenovat stejně jako jeho sourozenci, není možné zvolit dívčí jméno pro chlapce a naopak. Nemůžete použít zkomolená jména nebo zdrobněliny.

Velmi nápomocná vám při výběru bude kniha od Miloslavy Knappové: Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Těšíme se na vás u dalšího článku z našeho blogu.